Bất động sản bán & cho thuê

Đất LK HXH Thông Thiên Học
Chi tiết Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Thái Lâm
Chi tiết Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Đất LK MT Trần Anh Tông
Chi tiết Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực
Chi tiết Giá bán : 3.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn
Chi tiết Giá bán : 4.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực
Chi tiết Giá bán : 3.15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyên Tử Lực
Chi tiết Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 141 m²
Diện tích ĐXD : 141 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ
Chi tiết Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn
Chi tiết Giá bán : 8.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 210 m²
Diện tích ĐXD : 210 m²
Chi tiết
Đất BT KQH An Sơn
Chi tiết Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 247 m²
Diện tích ĐXD : 247 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Lý Nam Đế
Chi tiết Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 414 m²
Diện tích ĐXD : 414 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Lý Nam Đế
Chi tiết Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 443 m²
Diện tích ĐXD : 443 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Bạch Đằng
Chi tiết Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 201 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Đống Đa
Chi tiết Giá bán : 5.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 202 m²
Diện tích ĐXD : 202 m²
Chi tiết
Đất BT KQH Hàn Thuyên
Chi tiết Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 255 m²
Diện tích ĐXD : 255 m²
Chi tiết
Đất BT HXH An Sơn
Chi tiết Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 562 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trần Đại Nghĩa
Chi tiết Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 238 m²
Diện tích ĐXD : 238 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Trịnh Hoài Đức
Chi tiết Giá bán : 6.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết

Thiết kế & Xây dựng công trình

Liên kết Ngân hàng

Hưng Hưng Phát hỗ trợ Khách hàng vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi

vietinbank   BIDVLogo1                   sacombank  acbbankSHBbank       

               

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 3.5 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Trần Anh Tông Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 4.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyên Tử Lực Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH An Sơn Giá bán : 8.2 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH An Sơn Giá bán : 7.5 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH Lý Nam Đế Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Lý Nam Đế Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Bạch Đằng Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Đống Đa Giá bán : 5.4 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH Hàn Thuyên Giá bán : 15 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH An Sơn Giá bán : 3.5 tỷ

Có 37 khách và không thành viên online