BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1055)
Chi tiết
Giá bán : 2.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1054)
Chi tiết
Giá bán : 2.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1047)
Chi tiết
Giá bán : 2.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1045)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1036)
Chi tiết
Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1035)
Chi tiết
Giá bán : 3.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Hoàng ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1028)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1019)
Chi tiết
Giá bán : 3.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1018)
Chi tiết
Giá bán : 7.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1017)
Chi tiết
Giá bán : 3.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 144 m²
Diện tích ĐXD : 144 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1009)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 132 m²
Diện tích ĐXD : 132 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : ĐLK-KQH1004)
Chi tiết
Giá bán : 6.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.45 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.25 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hoàng Diệu Giá bán : 5.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.8 tỷ

Có 42 khách và không thành viên online