Đất Biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT HXH xã Tà Nung ( Mã BĐS : DBTM-1244)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 11 000 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-1243)
Chi tiết
Giá bán : 7.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT MT xã Xuân Trường ( Mã BĐS : DBTM-1242)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 12 398 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT HXH xã Xuân Trường ( Mã BĐS : DBTM-1241)
Chi tiết
Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 653 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT MT xã Xuân Thọ ( Mã BĐS : DBTM-1240)
Chi tiết
Giá bán : 19.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 600 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Đất BT HXH xã Xuân Thọ ( Mã BĐS : DBTM-1239)
Chi tiết
Giá bán : 38 tỷ
Diện tích khuôn viên : 3 188 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất BT MT Nguyễn Du ( Mã BĐS : DBTM-1238)
Chi tiết
Giá bán : 26 tỷ
Diện tích khuôn viên : 320 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Đất BT MT Mai Xuân Thưởng ( Mã BĐS : DBTM-1237)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 545 m²
Diện tích ĐXD : 296 m²
Chi tiết
Đất BT MT Lý Nam Đế ( Mã BĐS : DBTM-1236)
Chi tiết
Giá bán : 13.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 270 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Khe Sanh ( Mã BĐS : DBTM-1235)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 674 m²
Diện tích ĐXD : 674 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-1234)
Chi tiết
Giá bán : 61 tỷ
Diện tích khuôn viên : 7 258 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Đất BT MT Trần Quang Khải ( Mã BĐS : DBTM-1233)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 305 m²
Diện tích ĐXD : 305 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 39 khách và không thành viên online