Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NLKM-0042)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 198 m²
Diện tích ĐXD : 198 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLKM-0041)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Lý Nam Đế ( Mã BĐS : NLKM-0040)
Chi tiết
Giá bán : 15.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 172 m²
Diện tích ĐXD : 172 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : NLKM-0037)
Chi tiết
Giá bán : 45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 415 m²
Diện tích ĐXD : 415 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NLKM-0036)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : NLKM-0035)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0027)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Nhà LK hẻm Lê hồng Phong ( Mã BĐS : NLKM-0020)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 214 m²
Diện tích ĐXD : 214 m²
Chi tiết
Nhà LK-HXH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLKM-0010)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 62 m²
Diện tích ĐXD : 62 m²
Chi tiết
Nhà LK-KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLKM-0006)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 121 m²
Diện tích ĐXD : 121 m²
Chi tiết
Nhà MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0003)
Chi tiết
Giá bán : 8.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 134 m²
Diện tích ĐXD : 134 m²
Chi tiết
Nhà Liên kế MT Thi Sách ( Mã BĐS : NLKM-0002)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 29 m²
Diện tích ĐXD : 29 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 18 khách và không thành viên online