Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0905)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLKM-0904)
Chi tiết
Giá bán : 4.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 40 m²
Diện tích ĐXD : 40 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLKM-0903)
Chi tiết
Giá bán : 16.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 58 m²
Diện tích ĐXD : 58 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : NLKM-0902)
Chi tiết
Giá bán : 9.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0901)
Chi tiết
Giá bán : 70 tỷ
Diện tích khuôn viên : 380 m²
Diện tích ĐXD : 380 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0900)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 49 m²
Diện tích ĐXD : 49 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLKM-0899)
Chi tiết
Giá bán : 9.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 174 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Mai Hoa Thôn ( Mã BĐS : NLKM-0898)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 49 m²
Diện tích ĐXD : 49 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0849)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 39 m²
Diện tích ĐXD : 39 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Thái Phiên ( Mã BĐS : NLKM-0848)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 45 m²
Diện tích ĐXD : 45 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLKM-0846)
Chi tiết
Giá bán : 1.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 60 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Thi Sách ( Mã BĐS : NLKM-0845)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 86 m²
Diện tích ĐXD : 86 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 15 khách và không thành viên online