Trang trại

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà BT MT Hoàng Văn Thụ Giá bán : 21 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Vạn Hạnh Giá bán : 6.9 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Vạn Hạnh Giá bán : 17.5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Tô Vĩnh Diện Giá bán : 3.85 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Tô Vĩnh Diện Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Ngô Thì Sỹ Giá bán : 20 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Hoàng Diệu Giá bán : 29 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 5.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 3.5 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Trần Anh Tông Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 4.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyên Tử Lực Giá bán : 6.5 tỷ

Có 58 khách và không thành viên online