Bất động sản bán & cho thuê

Đất LK KQH Thái Lâm
Chi tiết Giá bán : 2.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Thái Lâm
Chi tiết Giá bán : 2.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Trần Anh Tông
Chi tiết Giá bán : 2.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn
Chi tiết Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành
Chi tiết Giá bán : 3.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn
Chi tiết Giá bán : 3.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 101 m²
Diện tích ĐXD : 101 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Hoàng
Chi tiết Giá bán : 1.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền
Chi tiết Giá bán : 3.45 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Thị Nghĩa
Chi tiết Giá bán : 7.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết

Thiết kế & Xây dựng công trình

Liên kết Ngân hàng

Hưng Hưng Phát hỗ trợ Khách hàng vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi

vietinbank   BIDVLogo1                   sacombank  acbbankSHBbank       

               

 DALAT Xuan Huong

 

 

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.85 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 3.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyễn Hoàng Giá bán : 1.9 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.45 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.25 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 3.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Phan Đình Phùng Giá bán : 6.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hoàng Diệu Giá bán : 5.8 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.3 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Hàn Thuyên Giá bán : 3.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Trần Anh Tông Giá bán : 2.8 tỷ

Có 40 khách và không thành viên online