Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT MT Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : NBTM-0007)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 315 m²
Diện tích ĐXD : 211 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Bạch Đằng ( Mã BĐS : NBTM-0006)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 357 m²
Diện tích ĐXD : 357 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Nguyễn Viết Xuân ( Mã BĐS : NBTM-0001)
Chi tiết
Giá bán : 150 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 345 m²
Diện tích ĐXD : 2 345 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Lữ Gia ( Mã BĐS : NBTM-0021)
Chi tiết
Giá bán : 7.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 301 m²
Diện tích ĐXD : 301 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBTM-0020)
Chi tiết
Giá bán : 28 tỷ
Diện tích khuôn viên : 229 m²
Diện tích ĐXD : 229 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NBTM-0019)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBTM-0018)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 201 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Đống Đa ( Mã BĐS : NBTM-0016)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 981 m²
Diện tích ĐXD : 299 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hùng Vương ( Mã BĐS : NBTM-0026)
Chi tiết
Giá bán : 270 tỷ
Diện tích khuôn viên : 8 851 m²
Diện tích ĐXD : 8 851 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Huỳnh Thúc Kháng ( Mã BĐS : NBTM-0024)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 102 m²
Diện tích ĐXD : 102 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NBTM-0022)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 322 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Ngô Tất Tố ( Mã BĐS : NBTM-0036)
Chi tiết
Giá bán : 11 tỷ
Diện tích khuôn viên : 318 m²
Diện tích ĐXD : 318 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà BT MT Bạch Đằng Giá bán : 19 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Nguyễn Viết Xuân Giá bán : 150 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Lữ Gia Giá bán : 7.65 tỷ
Chi tiết Nhà BT KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Trần Đại Nghĩa Giá bán : 5.2 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Đống Đa Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Hùng Vương Giá bán : 270 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Huỳnh Thúc Kháng Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Ngô Tất Tố Giá bán : 11 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Đống Đa Giá bán : 18 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Đinh Tiên Hoàng Giá bán : 31 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Hùng Vương Giá bán : 7.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT KQH VNC Hạt Nhân Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Vạn Hạnh Giá bán : 12.3 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Cô Giang Giá bán : 15 tỷ

Có 65 khách và không thành viên online