Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT HXM Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : NBTM-0695)
Chi tiết
Giá bán : 2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 55 m²
Diện tích ĐXD : 55 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nguyễn An Ninh ( Mã BĐS : NBTM-0694)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 193 m²
Diện tích ĐXD : 193 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0692)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 282 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0691)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 800 m²
Diện tích ĐXD : 135 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Tô Hiệu ( Mã BĐS : NBTM-0690)
Chi tiết
Giá bán : 31 tỷ
Diện tích khuôn viên : 967 m²
Diện tích ĐXD : 457 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0689)
Chi tiết
Giá bán : 10.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 183 m²
Diện tích ĐXD : 183 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBTM-0688)
Chi tiết
Giá bán : 11.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 154 m²
Diện tích ĐXD : 154 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : NBTM-0687)
Chi tiết
Giá bán : 14.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 289 m²
Diện tích ĐXD : 289 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Mai Anh Đào ( Mã BĐS : NBTM-0686)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 478 m²
Diện tích ĐXD : 400 m²
Chi tiết
Nhà BT KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : NBTM-0685)
Chi tiết
Giá bán : 12.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 264 m²
Diện tích ĐXD : 264 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nhà Chung ( Mã BĐS : NBTM-0684)
Chi tiết
Giá bán : 30 tỷ
Diện tích khuôn viên : 286 m²
Diện tích ĐXD : 286 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Ngô Thị Sỹ ( Mã BĐS : NBTM-0683)
Chi tiết
Giá bán : 22.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 679 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 17 khách và không thành viên online