Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT MT Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NBTM-0121)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 295 m²
Diện tích ĐXD : 295 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0112)
Chi tiết
Giá bán : 6.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 215 m²
Diện tích ĐXD : 215 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0106)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 350 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0091)
Chi tiết
Giá bán : 14.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 319 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0090)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 182 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBTM-0089)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0088)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 260 m²
Diện tích ĐXD : 243 m²
Chi tiết
Nhà BT MT An Bình ( Mã BĐS : NBTM-0087)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 269 m²
Diện tích ĐXD : 269 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Gio An ( Mã BĐS : NBTM-0086)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 659 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NBTM-0085)
Chi tiết
Giá bán : 8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 120 m²
Diện tích ĐXD : 120 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0084)
Chi tiết
Giá bán : 9.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 343 m²
Diện tích ĐXD : 343 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Lê Thánh Tôn ( Mã BĐS : NBTM-0083)
Chi tiết
Giá bán : 15 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 21 khách và không thành viên online