Đất Liên kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK Hai Bà trưng ( Mã BĐS : DLKM-0022)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 52 m²
Diện tích ĐXD : 52 m²
Chi tiết
Đất LK MT Phạm Ngũ Lão ( Mã BĐS : DLKM-0021)
Chi tiết
Giá bán : 33.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 276 m²
Diện tích ĐXD : 276 m²
Chi tiết
Đất LK Lê Thánh Tôn ( Mã BĐS : DLKM-0020)
Chi tiết
Giá bán : 2.25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK Mai Hắc Đế ( Mã BĐS : DLKM-0019)
Chi tiết
Giá bán : 3.35 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết
Đất LK Thông Thiên Học ( Mã BĐS : DLKM-0018)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 92 m²
Diện tích ĐXD : 92 m²
Chi tiết
Đất LK Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0017)
Chi tiết
Giá bán : 2.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Đất LK Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : DLKM-0016)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết
Đất LK Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : DLKM-0015)
Chi tiết
Giá bán : 3.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 85 m²
Diện tích ĐXD : 85 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Đa Minh ( Mã BĐS : DLKM-0014)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Cổ Loa ( Mã BĐS : DLKM-0013)
Chi tiết
Giá bán : 1.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Đất LK Thông Thiên Học ( Mã BĐS : DLKM-0012)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Đất LK La Sơn Phu Tử ( Mã BĐS : DLKM-0011)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 88 m²
Diện tích ĐXD : 88 m²
Chi tiết

Có 20 khách và không thành viên online