Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà MT Đồng Tâm ( Mã BĐS : NLK2479)
Chi tiết
Giá bán : 8.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 186 m²
Diện tích ĐXD : 186 m²
Chi tiết
Nhà MT Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLK0833)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 128 m²
Diện tích ĐXD : 128 m²
Chi tiết
Nhà MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : NLK0747)
Chi tiết
Giá bán : 70 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 140 m²
Diện tích ĐXD : 1 140 m²
Chi tiết
Nhà KQH Nguyễn Văn Trỗi ( Mã BĐS : NLK-KQH2522)
Chi tiết
Giá bán : 9.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 82 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà LK đường Hồ Xuân Hương ( Mã BĐS : NLKM-0035)
Chi tiết
Giá bán : 2.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Kim Đồng ( Mã BĐS : NLKM-0034)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 79 m²
Diện tích ĐXD : 79 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Mạc Đỉnh Chi ( Mã BĐS : NLKM-0033)
Chi tiết
Giá bán : 7.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Nhà LK An Dương Vương ( Mã BĐS : NLKM-0032)
Chi tiết
Giá bán : 6.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 117 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Phù Đổng ( Mã BĐS : NLKM-0031)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Phan Đình Phùng ( Mã BĐS : NLKM-0030)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 44 m²
Diện tích ĐXD : 44 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0029)
Chi tiết
Giá bán : 23 tỷ
Diện tích khuôn viên : 166 m²
Diện tích ĐXD : 166 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : NLKM-0027)
Chi tiết
Giá bán : 22 tỷ
Diện tích khuôn viên : 95 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Yersin Giá bán : 5.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Vạn Hạnh Giá bán : 2.75 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Đất LK Lê Thánh Tôn Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.8 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Đa Minh Giá bán : 6 tỷ
Chi tiết Đất LK Mai Hắc Đế Giá bán : 2.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.6 tỷ
Chi tiết Đất LK Phan Đình Phùng Giá bán : 3.7 tỷ

Có 37 khách và không thành viên online