Nhà Liên kế - Nhà phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà LK HXH Kim Đồng ( Mã BĐS : NLKM-0919)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 133 m²
Diện tích ĐXD : 133 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Cổ Loa ( Mã BĐS : NLKM-0918)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 170 m²
Diện tích ĐXD : 170 m²
Chi tiết
Nhà LK HXM Ba Tháng Hai ( Mã BĐS : NLKM-0917)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 79 m²
Diện tích ĐXD : 79 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Ngô Quyền ( Mã BĐS : NLKM-0916)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 160 m²
Diện tích ĐXD : 82 m²
Chi tiết
Nhà LK MT Lý Tự Trọng ( Mã BĐS : NLKM-0915)
Chi tiết
Giá bán : 14.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 67 m²
Diện tích ĐXD : 67 m²
Chi tiết
Nhà LK KQH Trần Anh Tông ( Mã BĐS : NLKM-0914)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 40 m²
Diện tích ĐXD : 40 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Trần Phú ( Mã BĐS : NLKM-0913)
Chi tiết
Giá bán : 25 tỷ
Diện tích khuôn viên : 150 m²
Diện tích ĐXD : 149 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Thái Phiên ( Mã BĐS : NLKM-0912)
Chi tiết
Giá bán : 2.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 57 m²
Diện tích ĐXD : 57 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Dã Tượng ( Mã BĐS : NLKM-0911)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 63 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Đình Chiểu ( Mã BĐS : NLKM-0910)
Chi tiết
Giá bán : 7.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 64 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : NLKM-0909)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 87 m²
Chi tiết
Nhà LK HXH Cổ Loa ( Mã BĐS : NLKM-0908)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 64 m²
Diện tích ĐXD : 63 m²
Chi tiết

Thông tin & Yêu cầu của Khách hàng

Có 149 khách và không thành viên online