Đất biệt thự

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất BT HXH Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : DBTM-0253)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 220 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Cao Thắng ( Mã BĐS : DBTM-0252)
Chi tiết
Giá bán : 3.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Nguyễn Hữu Cảnh ( Mã BĐS : DBTM-0250)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 117 m²
Diện tích ĐXD : 117 m²
Chi tiết
Đất BT MT Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DBTM-0249)
Chi tiết
Giá bán : 18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 488 m²
Diện tích ĐXD : 488 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Lữ Gia ( Mã BĐS : DBTM-0248)
Chi tiết
Giá bán : 8.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 303 m²
Diện tích ĐXD : 303 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Phan Chu Trinh ( Mã BĐS : DBTM-0247)
Chi tiết
Giá bán : 10.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 290 m²
Diện tích ĐXD : 229 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DBTM-0245)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 149 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Mê Linh ( Mã BĐS : DBTM-0244)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 230 m²
Diện tích ĐXD : 230 m²
Chi tiết
Đất BT MT Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : DBTM-0243)
Chi tiết
Giá bán : 13.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 951 m²
Diện tích ĐXD : 265 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-0242)
Chi tiết
Giá bán : 31 tỷ
Diện tích khuôn viên : 5 042 m²
Diện tích ĐXD : 600 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Măng Lin ( Mã BĐS : DBTM-0241)
Chi tiết
Giá bán : 102.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 16 517 m²
Diện tích ĐXD : 750 m²
Chi tiết
Đất BT HXH Lữ Gia ( Mã BĐS : DBTM-0240)
Chi tiết
Giá bán : 5.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 264 m²
Diện tích ĐXD : 264 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Thi Sách Giá bán : 5.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 4.55 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Mạc Đĩnh Chi Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Hải Thượng Giá bán : 6.1 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Kim Đồng Giá bán : 14.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Cao Thắng Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Hoàng Hoa Thám Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Nam Hồ Giá bán : 7 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT An Bình Giá bán : 14 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Gio An Giá bán : 15.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Tô Hiến Thành Giá bán : 8 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Nam Hồ Giá bán : 9.6 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Đồng Tâm Giá bán : 9 tỷ
Chi tiết Nhà LK HXH Ngô Quyền Giá bán : 4 tỷ

Có 47 khách và không thành viên online