Đất Liên Kế - Đất phố

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : DLKM-0160)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 131 m²
Diện tích ĐXD : 131 m²
Chi tiết
Đất LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0159)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0158)
Chi tiết
Giá bán : 4.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0157)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mạc Đĩnh Chi ( Mã BĐS : DLKM-0156)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 156 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Hải Thượng ( Mã BĐS : DLKM-0155)
Chi tiết
Giá bán : 6.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Đất LK HXM Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0154)
Chi tiết
Giá bán : 3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 114 m²
Diện tích ĐXD : 114 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Hai Bà Trưng ( Mã BĐS : DLKM-0153)
Chi tiết
Giá bán : 39 tỷ
Diện tích khuôn viên : 490 m²
Diện tích ĐXD : 490 m²
Chi tiết
Đất LK MT An Dương Vương ( Mã BĐS : DLKM-0152)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Xí Nghiệp 92 ( Mã BĐS : DLKM-0151)
Chi tiết
Giá bán : 3.95 tỷ
Diện tích khuôn viên : 78 m²
Diện tích ĐXD : 78 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0149)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 103 m²
Diện tích ĐXD : 103 m²
Chi tiết
Đất LK MT Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0147)
Chi tiết
Giá bán : 35.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 327 m²
Diện tích ĐXD : 327 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất BT KQH An Sơn Giá bán : 8.2 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH An Sơn Giá bán : 7.5 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH Lý Nam Đế Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Lý Nam Đế Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Bạch Đằng Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Đống Đa Giá bán : 5.4 tỷ
Chi tiết Đất BT KQH Hàn Thuyên Giá bán : 15 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH An Sơn Giá bán : 3.5 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Hoàng Hoa Thám Giá bán : 10 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Ngô Gia Tự Giá bán : 6 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Măng Lin Giá bán : 4.75 tỷ
Chi tiết Đất BT MT Măng Lin Giá bán : 9.25 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Trạng Trình Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất BT HXH Vạn Hạnh Giá bán : 7.3 tỷ

Có 40 khách và không thành viên online