Đất Nông nghiệp

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất Nông nghiệp Cao Bá Quát ( Mã BĐS : DBTM-0066)
Chi tiết
Giá bán : 2.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Trịnh Hoài Đức ( Mã BĐS : DBTM-0032)
Chi tiết
Giá bán : 8.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 263 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông Nghiệp Lê Văn Tám ( Mã BĐS : DBTM-0030)
Chi tiết
Giá bán : 2.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Phù Đổng ( Mã BĐS : ĐLK1058)
Chi tiết
Giá bán : 3.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Thái Phiên ( Mã BĐS : ĐBT1005)
Chi tiết
Giá bán : 16 tỷ
Diện tích khuôn viên : 3 922 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất NN Nguyễn Đình Quân ( Mã BĐS : ĐBT0946)
Chi tiết
Giá bán : 1.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 287 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Khe Sanh ( Mã BĐS : ĐBT0929)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 073 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Trần Văn Côi ( Mã BĐS : ĐBT0759)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 3 565 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : ĐBT0873)
Chi tiết
Giá bán : 2.18 tỷ
Diện tích khuôn viên : 545 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp MT Lê Lai ( Mã BĐS : ĐBT0809)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 408 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Lê Hồng Phong ( Mã BĐS : ĐBT0741)
Chi tiết
Giá bán : 3.4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 717 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết
Đất Nông nghiệp Vạn Thành ( Mã BĐS : ĐBT0735)
Chi tiết
Giá bán : 6.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 115 m²
Diện tích ĐXD : 1 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Thi Sách Giá bán : 5.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 4.55 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Mạc Đĩnh Chi Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Hải Thượng Giá bán : 6.1 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Kim Đồng Giá bán : 14.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Cao Thắng Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Hoàng Hoa Thám Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Nam Hồ Giá bán : 7 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT An Bình Giá bán : 14 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Gio An Giá bán : 15.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Tô Hiến Thành Giá bán : 8 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Nam Hồ Giá bán : 9.6 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Đồng Tâm Giá bán : 9 tỷ
Chi tiết Nhà LK HXH Ngô Quyền Giá bán : 4 tỷ

Có 52 khách và không thành viên online