Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập Nguyễn Thị Thử ( Mã BĐS : NBT0626)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 045 m²
Diện tích ĐXD : 307 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBT0615)
Chi tiết
Giá bán : 4.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 135 m²
Diện tích ĐXD : 135 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Yersin ( Mã BĐS : NBT0620)
Chi tiết
Giá bán : 65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 750 m²
Diện tích ĐXD : 1 750 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBT0635)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 943 m²
Diện tích ĐXD : 673 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Lê Lai ( Mã BĐS : NBT0630)
Chi tiết
Giá bán : 4.6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 55 m²
Diện tích ĐXD : 55 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH Đống Đa ( Mã BĐS : NBT0628)
Chi tiết
Giá bán : 14.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 421 m²
Diện tích ĐXD : 421 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Yết Kiêu ( Mã BĐS : NBT0627)
Chi tiết
Giá bán : 4.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 192 m²
Diện tích ĐXD : 192 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Huyền T.Công Chúa ( Mã BĐS : NBT0625)
Chi tiết
Giá bán : 4.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 118 m²
Diện tích ĐXD : 118 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trương Văn Hoàn ( Mã BĐS : NBT0624)
Chi tiết
Giá bán : 9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 233 m²
Diện tích ĐXD : 233 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NBT0622)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 269 m²
Diện tích ĐXD : 217 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Phạm Hồng Thái ( Mã BĐS : NBT0621)
Chi tiết
Giá bán : 8.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 313 m²
Diện tích ĐXD : 313 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Mã BĐS : NBT0618)
Chi tiết
Giá bán : 10 tỷ
Diện tích khuôn viên : 200 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Yersin Giá bán : 5.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Vạn Hạnh Giá bán : 2.75 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Đất LK Lê Thánh Tôn Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.8 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Đa Minh Giá bán : 6 tỷ
Chi tiết Đất LK Mai Hắc Đế Giá bán : 2.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.6 tỷ
Chi tiết Đất LK Phan Đình Phùng Giá bán : 3.7 tỷ

Có 50 khách và không thành viên online