Biệt thự - Nhà Biệt lập

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBT0616)
Chi tiết
Giá bán : 3.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 105 m²
Diện tích ĐXD : 105 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBT0615)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 135 m²
Diện tích ĐXD : 135 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập KQH An Sơn ( Mã BĐS : NBT0614)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 218 m²
Diện tích ĐXD : 218 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0613)
Chi tiết
Giá bán : 4.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 300 m²
Diện tích ĐXD : 200 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Trần Đại Nghĩa ( Mã BĐS : NBT0612)
Chi tiết
Giá bán : 17 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 300 m²
Diện tích ĐXD : 362 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : NBT0611)
Chi tiết
Giá bán : 19 tỷ
Diện tích khuôn viên : 2 400 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết
Nhà Biệt thự MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : NBT0610)
Chi tiết
Giá bán : 32 tỷ
Diện tích khuôn viên : 631 m²
Diện tích ĐXD : 520 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Triệu Việt Vương ( Mã BĐS : NBT0592)
Chi tiết
Giá bán : 7.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 174 m²
Diện tích ĐXD : 174 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBT0590)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 428 m²
Diện tích ĐXD : 428 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập HXH Hùng Vương ( Mã BĐS : NBT0589)
Chi tiết
Giá bán : 8.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 631 m²
Diện tích ĐXD : 631 m²
Chi tiết
Nhà Biệt lập MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBT0586)
Chi tiết
Giá bán : 19.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 1 305 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà Biệt thự Trần Hưng Đạo ( Mã BĐS : NBT0585)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 320 m²
Diện tích ĐXD : 320 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Có 31 khách và không thành viên online