BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK MT Nguyễn Thị Nghĩa ( Mã BĐS : DLKM-0046)
Chi tiết
Giá bán : 10.3 tỷ
Diện tích khuôn viên : 143 m²
Diện tích ĐXD : 143 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : DLKM-0045)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0044)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 185 m²
Diện tích ĐXD : 185 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Yersin ( Mã BĐS : DLKM-0043)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 113 m²
Diện tích ĐXD : 113 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Ngô Quyền ( Mã BĐS : DLKM-0042)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 124 m²
Diện tích ĐXD : 124 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : DLKM-0041)
Chi tiết
Giá bán : 2.75 tỷ
Diện tích khuôn viên : 65 m²
Diện tích ĐXD : 65 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0040)
Chi tiết
Giá bán : 3.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 93 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyên Tử Lực ( Mã BĐS : DLKM-0039)
Chi tiết
Giá bán : 2.8 tỷ
Diện tích khuôn viên : 70 m²
Diện tích ĐXD : 70 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0038)
Chi tiết
Giá bán : 6 tỷ
Diện tích khuôn viên : 99 m²
Diện tích ĐXD : 99 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0037)
Chi tiết
Giá bán : 5.2 tỷ
Diện tích khuôn viên : 112 m²
Diện tích ĐXD : 112 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Nguyễn Lương Bằng ( Mã BĐS : DLKM-0036)
Chi tiết
Giá bán : 4.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 109 m²
Diện tích ĐXD : 109 m²
Chi tiết
Đất LK Lê Thánh Tôn ( Mã BĐS : DLKM-0035)
Chi tiết
Giá bán : 2.65 tỷ
Diện tích khuôn viên : 72 m²
Diện tích ĐXD : 72 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Yersin Giá bán : 5.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Ngô Quyền Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Vạn Hạnh Giá bán : 2.75 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 2.8 tỷ
Chi tiết Đất LK Lê Thánh Tôn Giá bán : 2.65 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 3.8 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Đa Minh Giá bán : 6 tỷ
Chi tiết Đất LK Mai Hắc Đế Giá bán : 2.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 2.6 tỷ
Chi tiết Đất LK Phan Đình Phùng Giá bán : 3.7 tỷ

Có 41 khách và không thành viên online