BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Nhà BT MT Hoàng Văn Thụ ( Mã BĐS : NBTM-0121)
Chi tiết
Giá bán : 21 tỷ
Diện tích khuôn viên : 295 m²
Diện tích ĐXD : 295 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0112)
Chi tiết
Giá bán : 6.9 tỷ
Diện tích khuôn viên : 215 m²
Diện tích ĐXD : 215 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Vạn Hạnh ( Mã BĐS : NBTM-0106)
Chi tiết
Giá bán : 17.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 350 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : DLKM-0318)
Chi tiết
Giá bán : 3.85 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Tô Vĩnh Diện ( Mã BĐS : DLKM-0286)
Chi tiết
Giá bán : 4.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 117 m²
Diện tích ĐXD : 95 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Ngô Thì Sỹ ( Mã BĐS : DLKM-0268)
Chi tiết
Giá bán : 20 tỷ
Diện tích khuôn viên : 373 m²
Diện tích ĐXD : 373 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Trung Trực ( Mã BĐS : DLKM-0267)
Chi tiết
Giá bán : 7.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 207 m²
Diện tích ĐXD : 207 m²
Chi tiết
Đất LK MT Hoàng Diệu ( Mã BĐS : DLKM-0232)
Chi tiết
Giá bán : 29 tỷ
Diện tích khuôn viên : 251 m²
Diện tích ĐXD : 251 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Phù Đổng Thiên Vương ( Mã BĐS : DLKM-0187)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 212 m²
Diện tích ĐXD : 181 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Tô Hiến Thành ( Mã BĐS : DLKM-0172)
Chi tiết
Giá bán : 5.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 83 m²
Diện tích ĐXD : 83 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Thông Thiên Học ( Mã BĐS : DLKM-0171)
Chi tiết
Giá bán : 4 tỷ
Diện tích khuôn viên : 98 m²
Diện tích ĐXD : 98 m²
Chi tiết
Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : DLKM-0170)
Chi tiết
Giá bán : 3.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 94 m²
Diện tích ĐXD : 94 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Nhà BT MT Hoàng Văn Thụ Giá bán : 21 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Vạn Hạnh Giá bán : 6.9 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Vạn Hạnh Giá bán : 17.5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Tô Vĩnh Diện Giá bán : 3.85 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Tô Vĩnh Diện Giá bán : 4.5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Ngô Thì Sỹ Giá bán : 20 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Hoàng Diệu Giá bán : 29 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Tô Hiến Thành Giá bán : 5.5 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 3.5 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Trần Anh Tông Giá bán : 5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Nguyên Tử Lực Giá bán : 3.35 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 4.75 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH Nguyên Tử Lực Giá bán : 6.5 tỷ

Có 74 khách và không thành viên online