BĐS bán

Sắp xếp theo ngày | Sắp xếp theo giá | Được xem nhiều

Kết quả từng trang :

Đất LK KQH Thái Lâm ( Mã BĐS : DLKM-0160)
Chi tiết
Giá bán : 4.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 131 m²
Diện tích ĐXD : 131 m²
Chi tiết
Đất LK MT Thi Sách ( Mã BĐS : DLKM-0159)
Chi tiết
Giá bán : 5.7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 74 m²
Diện tích ĐXD : 74 m²
Chi tiết
Đất LK KQH An Sơn ( Mã BĐS : DLKM-0158)
Chi tiết
Giá bán : 4.55 tỷ
Diện tích khuôn viên : 100 m²
Diện tích ĐXD : 100 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Nguyễn Công Trứ ( Mã BĐS : DLKM-0157)
Chi tiết
Giá bán : 5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 71 m²
Diện tích ĐXD : 71 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Mạc Đĩnh Chi ( Mã BĐS : DLKM-0156)
Chi tiết
Giá bán : 6.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 156 m²
Diện tích ĐXD : 93 m²
Chi tiết
Đất LK HXH Hải Thượng ( Mã BĐS : DLKM-0155)
Chi tiết
Giá bán : 6.1 tỷ
Diện tích khuôn viên : 68 m²
Diện tích ĐXD : 68 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Kim Đồng ( Mã BĐS : NBTM-0091)
Chi tiết
Giá bán : 14.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 319 m²
Diện tích ĐXD : 201 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Cao Thắng ( Mã BĐS : NBTM-0090)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 182 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Hoàng Hoa Thám ( Mã BĐS : NBTM-0089)
Chi tiết
Giá bán : 12 tỷ
Diện tích khuôn viên : 250 m²
Diện tích ĐXD : 250 m²
Chi tiết
Nhà BT HXH Nam Hồ ( Mã BĐS : NBTM-0088)
Chi tiết
Giá bán : 7 tỷ
Diện tích khuôn viên : 260 m²
Diện tích ĐXD : 243 m²
Chi tiết
Nhà BT MT An Bình ( Mã BĐS : NBTM-0087)
Chi tiết
Giá bán : 14 tỷ
Diện tích khuôn viên : 269 m²
Diện tích ĐXD : 269 m²
Chi tiết
Nhà BT MT Gio An ( Mã BĐS : NBTM-0086)
Chi tiết
Giá bán : 15.5 tỷ
Diện tích khuôn viên : 659 m²
Diện tích ĐXD : 300 m²
Chi tiết

Bất động sản bán mới

Chi tiết Đất LK KQH Thái Lâm Giá bán : 4.7 tỷ
Chi tiết Đất LK MT Thi Sách Giá bán : 5.7 tỷ
Chi tiết Đất LK KQH An Sơn Giá bán : 4.55 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Mạc Đĩnh Chi Giá bán : 6.5 tỷ
Chi tiết Đất LK HXH Hải Thượng Giá bán : 6.1 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Kim Đồng Giá bán : 14.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Cao Thắng Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Hoàng Hoa Thám Giá bán : 12 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Nam Hồ Giá bán : 7 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT An Bình Giá bán : 14 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Gio An Giá bán : 15.5 tỷ
Chi tiết Nhà BT MT Tô Hiến Thành Giá bán : 8 tỷ
Chi tiết Nhà BT HXH Nam Hồ Giá bán : 9.6 tỷ
Chi tiết Nhà LK MT Đồng Tâm Giá bán : 9 tỷ
Chi tiết Nhà LK HXH Ngô Quyền Giá bán : 4 tỷ

Có 57 khách và không thành viên online